Druk en temperatuursensoren BRC P1 sensor voor SQ24