Inhoudsaanduiding & schakelaars Schakelaar B/G + choque horizontaal